Documents

Publicacions mensuals | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelončs Nord

Evolució mensual de l’atur registrat, total i estrangers, als municipis del Barcelončs, amb comparativa mensual i interanual per ŕmbits territorials. Detall per col·lectius del Barcelončs Nord.