Documents

Publicacions mensuals | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

Evolució mensual de l’atur registrat, total i estrangers, als municipis del Barcelonès, amb comparativa mensual i interanual per àmbits territorials. Detall per col·lectius del Barcelonès Nord.