Documents

Documents del Pacte | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelončs Nord

Acords dels ňrgans directius del Pacte i documentació elaborada en el marc de la seva activitat.