Documents

Altres documents | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

Quaderns socioeconòmics del Barcelonès i altres estudis i informes sense periodicitat determinada. Documentació de jornades i seminaris.