Documents

Publicacions anuals | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

Informe socioeconòmic anual del Barcelonès Nord: anàlisi de la demografia, l’atur, la contractació laboral i l’activitat econòmica empresarial dels municipis del Barcelonès i agrupacions territorials. Taules de dades amb les variacions interanuals.