Documents

Publicacions trimestrals | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

Evolució trimestral de l’atur registrat i la contractació, amb anàlisi detallada de l’àmbit del Barcelonès Nord. Taules de sèries estadístiques pels municipis del Barcelonès i agrupacions territorials (dades absolutes i variacions relatives).
Informes trimestrals sobre el mercat de treball dels joves dels cinc municipis de la comarca del Barcelonès (població jove, atur i contractació, gènere, nacionalitat, i grups d’edat).