Observatori del Barcelonès Nord | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

Observatori del Barcelonès Nord

L’Observatori del Barcelonès Nord és un instrument d’anàlisi de caràcter permanent sobre la demografia, el mercat de treball, l’activitat econòmica i altres aspectes socials del Barcelonès Nord.

Els treballs de l’Observatori s’inicien a les acaballes de 1999 i en l’actualitat és el marc de treball i anàlisi del Pacte per a l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord.
La seva missió és aprofundir en el coneixement de la realitat social, econòmica, territorial i ambiental de la comarca del Barcelonès, amb especial incidència als municipis de la zona nord: Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Fer-ho amb una perspectiva estratègica, que permeti obtenir elements que puguin afavorir l’elaboració de polítiques més acurades.

La seva activitat s’estructura en tres grans apartats:

  • Seguiment i anàlisi dels indicadors sobre mercat de treball i tendències de l’activitat econòmica
  • Avaluació de les polítiques actives d’ocupació al Barcelonès Nord i anàlisi de l’activitat de les entitats que formen el Pacte per a l’Ocupació
  • Treball en Xarxa en el marc del Pacte per la Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord. 
Principals productes i/o serveis:
  • Anàlisi del mercat de treball i l’activitat econòmica. Informes periòdics locals i comarcals d’evolució de l’atur i la contractació. Informes socioeconòmics.
  • Seminari anual de l’Observatori.
  • Quaderns socioeconòmics del Barcelonès. Monogràfics. Estudis específics.
  • Informes locals de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Informes de resultats i de gestió de programes.   
  • Avaluació de les polítiques actives d’ocupació.  
L’Observatori del Barcelonès Nord forma part de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), coordinada per la Diputació de Barcelona.
Entitats