Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

El Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord neix amb l’objectiu d’assolir el màxim nivell d’ocupació dins el territori, amb un creixement econòmic que enforteixi la cohesió social.

El Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord es va constituir l’any 2001 i ha estat el marc que ha impulsat la col·laboració entre els agents locals, socials i econòmics del Barcelonès Nord, col·laboració que s’ha aplicat de manera transversal a l’activitat dels ens locals en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i del desenvolupament local.

Integren el Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet i les seves entitats de promoció econòmica i ocupació (IMPO, REBASA i GRAMEIMPULS), les organitzacions empresarials Federació Empresarial de Badalona (FEB), Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet (ACI) i Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), els sindicats UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya, i el Consell Comarcal del Barcelonès, amb la funció d’entitat coordinadora.

Des de la seva constitució, l’activitat conjunta entre les entitats s’ha materialitzat en treballs de caire estratègic com és la diagnosi territorial i la definició de les línies estratègiques, actualitzats per períodes, i d’altres de caire més operatiu, com és el disseny i execució de programes i projectes emmarcats en les prioritats estratègiques, amb metodologies i eines de gestió compartides.

El Pacte referma la seva voluntat de treball en comú per:

  • Impulsar el desenvolupament local del territori i facilitar la generació d’activitat econòmica al Barcelonès Nord.
  • Garantir la cohesió social al conjunt del Barcelonès Nord i a cadascun dels barris que el formen, mitjançant el suport a la millora de l’ocupabilitat de tota la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables.
  • Incrementar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels programes, projectes i actuacions mitjançant mètodes de treball cooperatiu.

Entitats del Pacte

Documents relacionats