Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - octubre 2018 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

08/11/2018

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - octubre 2018

Al cos de notícia hi ha l’enllaç per accedir a l’informe complet.

L’octubre ha estat un mal mes per l’atur registrat, amb augments que han afectat tots els àmbits territorials. A la taula 1 podeu consultar el nombre de persones registrades a l’atur pel total de treballadors i pels treballadors estrangers. Per matisar aquesta dada negativa, cal esmentar que els increments d’aquest octubre han quedat per sota dels que hi va haver l’octubre de l’any passat pràcticament a tot arreu (Gràfica 3).

Seguint amb la comparativa anual, podem veure que el nombre de persones registrades a l’atur manté la tendència decreixent iniciada l’any 2013.

Podeu consultar aquestes gràfiques, i ampliar la informació sobre l’evolució per gènere, edat, durada de la situació d’atur, sectors d’activitat, ocupacions i nivell de formació mitjançant la consulta de l’informe complet. Hi accedireu mitjançant aquest enllaç:

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - Octubre 2018

Per acabar recordar-vos que, si no visualitzeu bé l’informe, fer servir una navegador diferent us pot ajudar a resoldre les incidències.

Documents relacionats