Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - maig 2018 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

29/05/2018

A a notícia hi ha un link per consultar l’informe de manera interactiva.

L’atur registrat ha disminuït a tots els territoris. El mes de maig acostuma a ser un bon mes per l’atur, amb davallades generalitzades a tots els àmbits, excepte els anys més durs de la crisi. La Gràfica G3 mostra el percentatge de variació –en aquest cas disminució- del nombre de persones registrades a l’atur durant el mes de maig pels darrers anys.

A la gràfica G4 hi trobareu el percentatge de variació del mes de maig d’enguany respecte del d’ara fa un any. També és negatiu, per tant hi torna a haver descens. I la Gràfica G1, que recull l’evolució del nombre de persones registrades a l’atur des de l’any 2005, també reflecteix aquest descens mensual.

Podeu consultar l’informe complet, que a més de les gràfiques esmentades incorpora informació sobre el perfil de les persones registrades a l’atur: sexe, edat, durada de la situació d’atur, formació, sector d’activitat de procedència i ocupació.

Mitjançant aquest enllaç accedireu a la consulta dinàmica de l’informe sencer.

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - maig de 2018


Si no el visualitzeu adequadament, podeu intentar fer servir un altre navegador.

Documents relacionats