Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - abril 2018 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

11/05/2018

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - abril 2018

Entrant a la notícia trobareu l’enllaç per accedir a l’informe.

Hem publicat l’informe sobre l’evolució de l’atur registrat al Barcelonès corresponent al mes d’abril de 2018.

Cal esmentar que el nombre de persones registrades a l’atur ha disminuint amb intensitat durant aquest darrer mes, tal i com podeu comprovar a la gràfica G3, corresponent a la taxa de variació mensual de l’atur. La taula T1 detalla que aquesta bona trajectòria ha beneficiat tant el conjunt dels treballadors com els treballadors estrangers.

Pel que fa a la distribució de l’atur entre els diferents col·lectius, el decrement d’aquest mes ha beneficiat a pràcticament tots els grups. Potser l’excepció més destacable són les persones que fa entre 6 i 12 mesos que estan registrades a l’atur, que han patit augments.

Us animem a consultar l’informe complert des d’aquest enllaç:

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - abril de 2018

Si no veieu l’informe correctament, podeu intentar consultar-lo amb un altre navegador.

Documents relacionats