Notícies

Informe trimestral dels joves del Barcelonès - 4T 2017. | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

22/02/2018

Informe trimestral dels joves del Barcelonès - 4T 2017.

Podeu accedir a l’informe interactiu de tots els municipis amb el link que hi ha a l’interior de la notícia.

Hem publicat a la web de l’Observatori del Barcelonès l’informe del mercat de treball dels joves del Barcelonès corresponent al quart trimestre de l’any 2017.

Els trets més destacables d’aquest informe són el manteniment de la tendència decreixent de l’atur a mig termini per tots els trams d’edat a tots els municipis. Tot i això cal esmentar un repunt que acostuma a donar-se durant el quart trimestre per un factor estacional, ja que recull els increments de persones que es registren a l’atur després d’acabar els contractes temporals associats a la campanya d’estiu (Gràfica d’evolució de l’atur registrat).

Aquí podeu consultar l’informe interactiu de cadascun dels municipis de la comarca:

Informe Trimestral dels Joves del Barcelonès - 4T 17

Tenim la intenció de completar aquest informe amb informació sobre els joves inscrits a la Garantia Juvenil a la comarca, però encara no disposem de les dades. Tan bon punt les tinguem farem l’ampliació de l’informe, i així us ho farem saber.

Documents relacionats