Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - gener 2018 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

09/02/2018

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - gener 2018Podeu fer la consulta interactiva de l’informe a partir de l’enllaç que hi ha al cos de la notícia.

A la web de l’observatori del Barcelonès hi ha disponible el darrer exemplar de l’informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès, corresponent al mes de gener.

Els resultats més destacables són:

Hi ha hagut un augment generalitzat de l’atur registrat, que ha afectat tots els àmbits territorials. Durant els mesos de gener aquest fet acostuma a produir-se, ja que s’inscriuen a l’atur els treballadors temporals un cop acabada la campanya de Nadal. (Gràfica 3). Tot i aquest augment mensual, l’atur registrat es manté per sota del que hi havia ara fa un any, o sigui que la tendència descendent es manté (Gràfica 4), i per tant la Taxa d’Atur Registral queda per sota de la d’ara fa un any (Gràfica 2).

Pel que fa al detall de l’evolució, els col·lectius amb més bons resultats el mes de desembre son els que ara pateixen més: joves, amb menys de sis mesos registrats a l’atur i treballadors de la restauració, personals i venedors que majoritàriament procedeixen del sector serveis o que no havien treballat mai. Així, el desglossament per correspon al perfil de treballadors procedents de la campanya de Nadal.

Amb aquest enllaç accedireu a l’informe complert, que permet consultar interactivament els diferents àmbits territorials i variables.

Gener 2018 - Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès

Aprofitem per recordar-vos que a l’apartat de publicacions anuals hi vam afegir l’exemplar número 15 del col·leccionable “Quaderns socioeconòmics del Barcelonès”, amb el títol “Quantificació de les jubilacions futures a la indústria: detall per subsector i per ocupació”, estudi elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, per encàrrec del Consell Comarcal del Barcelonès. Hi podeu accedir directament des d’aquí:

Quantificació de les jubilacions futures a la indústria: detall per subsector i per ocupació.

Per acabar recordar-vos que sinó podeu consultar correctament l’informe mensual pot ser per incompatibilitat del navegador, i es pot resoldre fent-ne servir un altre.