Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - desembre 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

12/01/2018

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - desembre 2017

Entant a la notícia tindreu hi trobareu l’enllaç per visualitzar l’informe de manera dinàmica on line.

El mes de desembre hi ha hagut un descens generalitzat de l’atur registrat a tots els àmbits territorials. És habitual que l’any acabi amb descensos de l’atur vinculats a la campanya nadalenca. Als diferents apartats de l’informe hi ha dades que corroboren aquesta hipòtesi: la taxa de variació mensual per gènere és més favorable a les dones (G6), per grups d’edat als més joves (G8), per durada de la situació d’atur a les persones que fa menys temps que hi estan registrades (G10). Són els perfils que acostumen a trobar feina al comerç per reforçar les plantilles durant l’època de Nadal.

Amb aquest enllaç podeu fer la consulta dinàmica de l’informe de desembre.

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - Desembre 2017

Si no el visualitzeu correctament, proveu a canviar de navegador.

Documents relacionats