Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - novembre 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

18/12/2017

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - novembre 2017

A la notícia hi trobareu l’enllaç al document on line.

Aquest mes de novembre l’atur registrat ha crescut a tots els àmbits territorials amb l’excepció de Sant Adrià de Besòs, que registra un descens petit. Els increments del col·lectiu d’estrangers són més alts que els del conjunt de treballadors. Tot i aquest increment, la taxa d’atur registral es manté per sota de la del novembre de l’any passat.

Pel que fa a l’evolució dels diferents col·lectius, no podem deixar d’esmentar que durant aquest darrer any les dones han patit una trajectòria pitjor que la dels homes. Això es reflecteix a la gràfica G5, que ens mostra el repartiment de les persones registrades a l’atur per gènere, amb més pes de les dones a tots els àmbits. I també a la G6, amb l’evolució mensual i interanual de l’atur registrat per gènere. A tots els àmbits es veu clarament que durant el darrer any l’atur entre el col·lectiu femení ha disminuït molt menys que entre el masculí.

Seguint aquest enllaç podreu consultar l’informe sencer de manera interactiva.

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - novembre 2017

Documents relacionats