Notícies

Informe trimestral dels joves del Barcelonès - 3T 2017. Especial ensenyament no universitari. | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

10/11/2017

Informe trimestral dels joves del Barcelonès - 3T 2017. Especial ensenyament no universitari.

Entrant a la notícia trobareu un link per fer la consulta interactiva dels informes municipals.

L’informe dels joves del tercer trimestre mostra que l’atur registrat dels joves segueix evolucionant de manera positiva, especialment durant el tercer trimestre, gràcies a l’activitat estacional relacionada amb la temporada d’estiu. Aquest increment d’activitat també es tradueix en un augment del nombre de contractes de treball subscrits per joves.

L’informe també inclou un apartat amb dades estadístiques dels estudis no universitaris que cursen els joves matriculats als centres d’ensenyament no universitari de cadascun dels cinc municipis de la comarca. Un dels trets més destacables és l’ascens continuat del nombre de joves matriculats a cicles formatius, tant de cicle mitjà com de cicle superior.

Podreu consultar aquesta informació, entre d’altra, mitjançant la consulta interactiva de l’informe, que trobareu al següent enllaç:

Informe dels joves dels municipis del Barcelonès - 3T 2017. Especial formació no universitària.

Si no veieu bé les gràfiques dinàmiques o la resta d’apartats de l’informe, intenteu accedir-hi amb un navegador diferent.