Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - octubre 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

10/11/2017

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - octubre 2017

A la notícia hi ha l’enllaç a l’informe complet.

Durant el mes d’octubre l’atur registrat ha crescut a tots els territoris, tant pel conjunt dels treballadors com pels treballadors estrangers. La gràfica G3 (taxa de variació mensual de l’atur registrat) mostra que entre els mesos de setembre i octubre l’atur registrat acostuma a créixer.

Tot i això, el nombre de persones registrades a l’atur és significativament més baix que ara fa un any, com mostra la gràfica G4 (taxa de variació interanual de l’atur registrat), i com també evidencia la gràfica G1, que recull la sèrie mensual de les persones registrades a l’atur des de l’any 2005.

Des d’aquest enllaç podeu ampliar la informació mitjançant la consulta de l’informe interactiu:

Octubre de 2017 - Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès

Us recordem que si teniu cap problema de visualització, podeu fer la prova amb un navegador diferent.