Notícies

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - setembre 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

09/10/2017

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - setembre 2017

Entreu a la notícia per accedir a l’enllaç amb l’informe.

Aquest més l’evolució de l’atur als diferents territoris ha estat irregular, amb creixement a Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma i Catalunya, i disminució a Barcelona, l’Hospitalet i l’àmbit metropolità.

Pel que fa al comportament de les diferents variables, destaquem que aquest mes ha estat més favorable per les dones que pels homes, trencant així la tendència dels darrers mesos, que les dones havien patit resultats pitjors.

Els increments de l’atur han afectat especialment als menors de 25 anys, gent que fa menys de 6 mesos que es van registrar a l’atur i persones sense ocupació anterior. Aquests trets apunten a joves que s’incorporen al mercat de treball després de finalitzar els estudis.

Per altra banda, registren resultats molt positius les ocupacions científiques i tècniques i les persones amb formació universitària, cosa que podria correspondre a contractacions associades al nou curs escolar.

Amb el següent enllaç accedireu a l’informe sencer:

Informe mensual de l’atur registrat - Setembre 2017

Documents relacionats