Notícies

Informe trimestral del mercat de treball dels joves del Barcelonès - 1T 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

27/06/2017

Informe trimestral del mercat de treball dels joves del Barcelonès - 1T 2017

Podeu consultar de manera interactiva l’informe complert dels joves dels cinc municipis de la comarca a través de l’enllaç que hi ha a la notícia.

A la web de l’Observatori del Barcelonès hi ha disponible l’informe trimestral dels joves dels cinc municipis del Barcelonès corresponent al primer trimestre de l’any 2017.

Tal i com hem fet els anys anteriors, l’informe del primer trimestre inclou una explotació de les dades del padró continu d’habitants que ens aporten informació sobre l’evolució i característiques del col·lectiu de joves dels cinc municipis de la comarca. El més destacable és que per primer cop des de que elaborem aquest informe (any 2013), s’atura la disminució del nombre de joves, tant pel conjunt de població jove com per la població jove estrangera.

L’informe d’aquest trimestre també incorpora informació sobre els joves de la comarca inscrits al programa de garantia juvenil, que ha estat facilitada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Com cada trimestre, també hi ha dades sobre l’evolució de la contractació i de l’atur registrat de la població jove, que segueixen una tendència favorable, tot i que encara són significativament millorables.

Podeu consultar l’informe amb següent enllaç:

Informe dels joves dels municipis del Barcelonès - 1T 2017

Documents relacionats