Notícies

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - maig 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

12/06/2017

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - maig 2017

Des del text de la notícia hi ha un enllaç per consultar l’informe dinàmic

El mes de maig l’evolució de l’atur registrat ha estat molt positiva a tots els territoris, que han registrat decrements importants.

Al Barcelonès les persones registrades a l’atur són prop del 3% menys que el mes d’abril, i gairebé l’11% que el maig de l’any passat. La resta d’àmbits segueixen una evolució semblant.

Hem incorporat la taxa d’atur registral, TAR (Gràfica 2), que calcula la relació entre la població desocupada registrada mensualment a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa local estimada trimestral. A la web de l’Hermes podeu ampliar informació sobre la TAR i el mètode per calcular-la.

Hi ha diferències importants entre la TAR als diferents municipis i altres àmbits territorials. El valor més baix el trobem a Barcelona, i el més alt a Sant Adrià. En tots els casos es veu que la trajectòria durant el darrer any ha estat positiva, amb clares disminucions de la TAR.

A partir del següent enllaç podreu consultar l’informe de manera interactiva i dinàmica.

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - maig 2017

Documents relacionats