Notícies

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - abril 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

12/05/2017

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - abril 2017

Amb l’enllaç que hi ha al text de la notícia es pot consultar l’informe d’abril.

L’evolució de l’atur registrat del mes d’abril ha estat molt positiva, amb descensos generalitzats a tots els territoris que han beneficiat tots els col·lectius.

Els decrements mensuals es mouen al voltant del -3%, fins a un màxim del 4,5% a Catalunya. Fent la comparativa amb l’abril de l’any passat, l’atur s’ha reduït entre un 10% i un 12% a tots els àmbits.

Amb l’anàlisi per col·lectius veiem que la disminució dels homes registrats a l’atur ha estat més intensa que la de les dones, tot i que la diferència entre ambdós gèneres s’ha reduït respecte de mesos anteriors.

Pel que fa a l’edat, aquest mes la millor trajectòria ha correspost als més joves, a diferència del mes anterior, que en un context de descens moderat de l’atur, pels menors de 25 anys creixia.

Podeu consultar l’informe dinàmic a partir del següent enllaç:

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - abril de 2017

Documents relacionats