Notícies

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - març 2017 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

25/04/2017

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - març 2017

L’enllaç que hi ha a la notícia permet accedir a la consulta interactiva de l’informe sencer.

Catalunya i l’àmbit metropolità registren descensos de l’atur més elevats que els municipis del Barcelonès. La davallada més elevada dels municipis de la comarca li correspon a l’Hospitalet, seguit de Badalona. A Barcelona pràcticament no hi ha canvis, mentre que a Sant Adrià i a Santa Coloma creix. (Gràfica 2)

Pel que fa a la comparativa interanual, a tots els territoris el nombre de persones aturades queda clarament per sota respecte del mes de març de l’any passat. (Gràfica 3)

Tot i la millora generalitzada del darrer any, el volum global de persones registrades a l’atur es manté molt pel damunt del que hi havia abans de la crisi econòmica. (Gràfica 1)

Aquest enllaç porta a la consulta interactiva de l’informe sencer, amb el detall de cada territori i de l’evolució per col·lectius.

Informe mensual de l’atur registrat al Barcelonès - març de 2017

Documents relacionats