Notícies

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - desembre 2016 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord

09/02/2017

Informe mensual d’atur registrat al Barcelonès - desembre 2016

Al cos de la notícia hi ha un enllaç que porta a la consulta interactiva de l’informe.

Disminució generalitzada de l’atur registrat aquest mes de desembre. Recordem que habitualment l’atur registrat sempre es redueix el desembre, gràcies a les contractacions associades a l’activitat nadalenca.

L’evolució interanual de l’atur durant l’any 2016 també ha estat positiva, i la xifra d’aturats queda molt per sota de la de començaments d’any. Tot i això, el nombre d epersones registrades a l’atur es manté molt pel damunt dels nivells precrisi, com es pot comprovar a l’informe.

En aquest enllaç es pot consultar on-line, de manera dinàmica:

Evolució mensual de l’atur registrat al Barcelonès - Desembre 2016