Notícies

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - octubre 2016 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelončs Nord

14/11/2016

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - octubre 2016

Consulta l’informe de manera interactiva a l’enllaç que hi ha al cos de la notícia:

nforme mensual de l’atur registrat al Barcelončs - Octubre de 2016

Documents relacionats