Notícies

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - setembre 2016 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelončs Nord

15/10/2016

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - setembre 2016

Entra a la notícia i trobarŕs l’enllaç que permet fer la consulta interactiva de l’informe d’atur de setembre.

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - setembre 2016