Notícies

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - juliol 2016 | Pacte per l’Ocupació i el Desenvolupament del Barcelončs Nord

08/08/2016

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - juliol 2016

Al cos de la notícia hi ha l’enllaç que permet consultar interactivament l’informe

Informe mensual d’atur registrat al Barcelončs - juliol 2016

Documents relacionats